Ledelse & bestyrelse

FDF F5 Mariendals daglige ledelse varetages af en kredsledelse, der i samarbejde med kredsens øvrige ledere arbejder med børnearbejdet under ansvar over for kredsens bestyrelse.

Kredsledelsen har det daglige ansvar for at alt fungere som det skal, og det er også til disse to personer man skal henvende sig hvis man har overordnede spørgsmål vedrørende FDF arbejdet. Specifikke spørgsmål til mødeaktiviteter, ture og lejre skal rettes til lederen for de enkelte klasser.

Kredsledelse:

Michael Olesen

Flemming Tranberg

Mai Lassen

FDF F5 Mariendals øverste ledelse, i daglig tale bestyrelsen, er ansvarlig for, at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med FDFs vedtægter og på økonomisk forsvarlig vis. I FDF F5 Mariendal er ansvaret for kredsens ejendomme også underlagt bestyrelsen.

Bestyrelsen vælges for en 1-årig periode, hvor kredsleder (1 person), lederrepræsentant, seniorrepræsentant, op til 2 forældrerepræsentanter samt menighedsrepræsentant er fødte medlemmer. Der ud over kan bestyrelsen supplere sig selv, hvilket idag er gjort med flere personer. Endvidere deltager kredsens ejendomsansvarlige samt revisorer i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelse:

Carsten Heger: Formand

Michael Olesen: Kredsleder

Flemming Tranberg: Kredsleder

Mai Lassen: Kredsleder

Grethe Falk Spenster Menighedsrepræsentant

Lili Fogde: Lederrepræsentant

Thomas Hartmann: Controller (Kassererfunktionen varetages externt)

Lars Seitzberg: Forældrerepræsentant

Marina Fløjgaard: Forældrerepræsentant

Ulrik Friis:  Ejendomsansvarlig

Vakant: Seniorrepræsentant

Steen Petersen: Revisor