Årsmøde 2023

Onsdag, 15 marts, 2023 - 21:00 til 22:00

Der afholdes Online årsmøde jf. kredsvedtægterne for FDF F5 Mariendal

Ved tilmelding fremsendes link.

Dagsorden er følgende:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Ulrik Friis

2. Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv 

3. Orientering om regnskab og budget

4. Valg til kredsbestyrelsen

Bestyrelsen forslår og indstiller følgende personer til valg:

Varetage FDF F5 Mariendsls økonomifunktion (Kasserer/controller): Thomas Hartmann

Varetage FDF F5 Mariendals ejendomme(ejendomsformand/facility): Ulrik Friis

Varetage kommunikation mellem bestyrelse og kredsledelse samt fungere som formand: Carsten Heger

Varetage FDF F5 Mariendals repræsentation i Jomsborgs bestyrelse: Michael Olesen

5. Valg af intern revision og medlem af bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår Steen Petersen

6. Eventuelt

Uddrag af FDF F5 Mariendals kredsvedtægt:

Alle medlemmer har en stemme. Der kan stemmes ved fremmøde eller fuldmagt.
Hver deltager kan ikke have mere end en stemme, uanset at vedkommende måtte repræsentere flere medlemmer, herunder sig selv.
Alle medlemmer/deltagere i årsmødet skal tilmelde sig senest 5 dage (5 x 24 timer) før årsmødets fastsatte starttidspunkt jf. dagsorden.
Fuldmagter skal afgives senest 5 dage (5 x 24 timer) før årsmødets fastsatte starttidspunkt jf. dagsorden, efter den af bestyrelsen oplyste metode.
Fuldmagten skal indeholde følgende valgmuligheder:
Fuldmagten gives til trediemand, som ikke er medlem af FDF F5 Mariendal.
(Navn og adresse på trediemand)
Fuldmagten gives til den siddende bestyrelse, i henhold til dennes anbefalinger.

Ønsker du som medlem af FDF F5 Mariendal at afgive fuldmagt til den siddende bestyrelse, skal du anvende dette link: http://fdfonline.dk/bestyrelsesfuldmagt

Ønsker du som medlem af FDF F5 Mariendal at afgive fuldmagt til trediemand, skal du anvende dette link: http://fdfonline.dk/fremmoedefuldmagt

 

 

Tilmeldingspriser

  • Gratis arrangement

Tilmelding

Lukket for tilmelding