Bryllup

Vi har en del erfaring med udlejning af Hald Sø Lejren til bryllupsfester, og vi ved at der er mange forskellige ønsker og krav til de fysiske rammer.
Det meste kan lade sig gøre, men ALT skal være aftalt på forhånd, og ikke 14 dage før.

Festsal/spisesal (Ændres og udvides efter ombygningen i maj 2021)
Lejren har plads til 76 personer, og det kan der være i spisesalen, når bordene er sat op som på oversigtstegningen. Bordene kan naturligvis placeres efter eget ønske.

Spisesalen er retangulær (med en lille indsnævring) og måler:

L:8,70 x B:8,10 meter (knap 70 m3)

Bordene er retangulære og måler:

12 stk.: 70 x 120 cm.        2 stk.: 80 x 120 cm.       2 stk: 80 x 170cm.

Festtelte etc.:
Der er plads til et meget stort festtelt foran bygningen. Eneste krav er at det er med fast gulv, og at adgangsvejen til teltet også har fast underlag.
Det koster 1000 kr. at ”få lov” at slå teltet op, mens der er et forholdsvist højt depositum – som man får retur når alt er afleveret korrekt. Se priser under andet punkt her på hjemmesiden.

Adgang til lejren ved weekend leje:
Da vi har en del hverdagsudlejninger til kurser mv., er vi lidt restriktive mht. ankomst og afrejsetider, men man kan altid leje den tid man ønsker.
Weekend lejen giver adgang fredag kl. 18:00 til søndag kl. 14:00
Alt efter hvor "stort" et bryllup der er tale om, anbefaler vi at man lejer fredagen og mandagen med, især hvis der er opsættes telt, da det skal være opsat og nedtaget indefor lejeperioden.

Parkering:
Der kan parkeres bag lederbygning og på ”trekanten” foran kampestensbygningen – i alt ca. 50-60 p-pladser, hvis man holder fornuftigt.
Undlad venligst at parkere langs Gl. Almindvej, af hensyn til øvrige beboere og problemfri adgang for udrykningskøretøjer mv.
Det er forbundet med forholdsvis stor erstatning af parkerer på græsarealerne.

Fremvisning:
Som beskrevet på hjemmesiden, er det desværre ikke muligt at fremvise lejren, men det er i orden at kigge ind ad vinduerne uden forudgående aftale, men kun på dage der er helt grønne i kalenderen.

Antallet af gæster: (Ændres efter ombygningen i maj 2021)
Lejren er godkendt af myndighederne til 76 personer, og dette tal må som udgangspunkt ikke overskrides, både af hensyn til brand og de sanitære systemer.
Såfremt der opsættes festtelt kan antallet af gæster øges efter forudgående aftale, så længe at teltfirmaets sikkerhedskrav overholdes.

Overnatning i campingvogne er tilladt såfremt parkering sker på de grusbelagte områder - aldrig på græsarealerne, og det er strengt forbudt at tømme spildevand, nogen steder på lejren.

Overnatning:
Lejren stiller ikke sengtøj til rådighed. Lagen samt dyne/sovepose skal derfor medbringes.

Strøm:
Skal der bruge stærkstrøm, findes der 230V/400V CEE strøudtag i fyrrum, og kabler og fordelingsbox kan lånes.
I begge ender af lederbygningen findes der udvendige 230V/400V CEE strømudtag til varmekanoner, campingvogne etc.

De største udfordringer er som regel at:
Teltudlejningsfirmaer ikke kan/vil nedtage om søndagen (se ovenfor)
Meget service/serveringsudstyr forsvinder, når maden kommer udefra eller fremstilles af eksterne på lejren.
Der parkeres på græsarealer, som følge af mange biler/gæster
Ankomst- og afrejsetidspunkter ikke overholdes.

Det er vigtigt at understrege at lejren er en ”spejderlejr” med en forholdsvis høj grad af komfort, men det er IKKE et hotel, og den deraf følgende service.
Udlejningsprisen er baseret på ”normal” brug som spejderlejr.
Tillægspriser og deposita for telte kan ses på hjemmesiden under lejepriser, mens alt andet aftales individuelt, ligesom medgået tid fra udlejeres side (herunder tilsyn) afregnes med 550 kr. pr. time.