Leje & forbrug

Når du lejer Hald Sø Lejren, betaler du en fast pris for leje, samt en variabel del for forbrug.

Depositum skal betales umiddelbart i forbindelse med reservationen. De variable forbrugsafgifter fratrækkes i depositumet, efter du/I har været på Hald Sø Lejren.

Ved eventuel aflysning af lejemålet betales halv leje for lejemål, hvis aflysningen skriftligt modtages mindre end 12 måneder før lejemålets begyndelse, og ved aflysninger der skriftligt modtages mindre end 3 måneder før lejemålets begyndelse, betales fuld leje.

Lejen skal betales senest 30 dage før du/I har lejet lejren.

Eksempel på lejekontrakten, kan ses herunder som .pdf

Alle priser kan ses under lejepriser.

Variable forbrugsafgifter:

Varme/olie:

Der afregnes efter en digital drifttimetæller på oliefyret. Aflæsningen forgår automatisk og elektronisk præcist ved lejestart (eller varmestart) og lejeslut. 

Du har mulighed for at opvarme lejren på forhånd, men bemærk at der skal betales for dette forbrug. Lejren er som udgangspunkt ikke opvarmet ved ankomst. Bemærk at det i kolde perioder kan tage op til 48 timer at varme de 600 m2 lejr op til 22 grader.

El:

Der afregnes efter en digital el-måler. Aflæsningen forgår automatisk og elektronisk præcist ved lejestart (eller varmestart) og lejeslut.

Vand og vandafledning:

Der afregnes efter en digital vand-måler. Aflæsningen forgår automatisk og elektronisk præcist ved lejestart og lejeslut.

Affald:

Der afregnes efter en digital vægt-måler som digitalt aflæser vægten af de 3 rest-affalds containere ved lejestart. Ligeledes sker der en automatisk og elektronisk aflæsning ved lejeslut. Differancen mellem de 2 tal giver den affaldsmængde der skal afregnes for. Såfremt containerne fjernes fra vejeplatformen, fordi de f.eks. tømmes, beregnes dette også automatisk.

Placeres affaldet andre steder, eller undlader man at tømme affaldsspande etc. beregnes vægten efter at tilsynet af placeret affaldet i containerne, samt der beregnes timepris for oprydning.

Ved miljø stationen har tidligere været placeret en container til tom metal, glas og plastik emballage.

Vi arbejder på en ny løsning, der er miljø mæssig forsvarlig.