Tanzania nyhedsmail 1 : Februar 2020

Kære Tanzania deltager - og dine forældre
Denne mail er meget vigtig for dig under 18 år.

Der er nu 5 måneder til vi skal afsted, og dette er den første informations mail, som du frem til maj, modtager en gang om måneden. Fra juni vil der være en ugentlig informationsmail.

Denne mail konsentrer sig om rejsesdokumenter og vaccinationer.
Da vi kommer til at behandle særlig følsomme personoplysninger, kan du læse vore GDPR politik her: http://fdfonline.dk/gdpr
I forbindelse med rejsedokumentationer, udstedes en særlig fortrolighedserklæring i forbindelse med netop denne rejse.

Prioritet 1 : Pas på deltager og forældre
Vi skal udarbejde et "Child Travel Permission Letter". Denne ”Rejse deklaration” er VIGTIG, da det er den ENESTE måde vi som forening, kan dokumentere af vi må rejse med personer under 18 år, der ikke er ledsaget af BEGGE biologiske forældre.

Vi skal før onsdag 26. februar kl. 21:00 have følgende
•    Scanningskopi i PDF format af deltager passets billedside på hvidt A4 papir midt på papiret og i original størrelse. Passet SKAL være gyldigt 6 måneder efter hjemkomst, så har dit pas udløb før den 20. januar 2021, SKAL du have nyt pas 
•    Scanningskopi i PDF format af deltagerens dåbs- navne- eller adoptionsattest på hvidt A4 papir midt på papiret og i original størrelse 
•    Scanningskopi i PDF format af de/(det) forældre/værge pas (passets billedside), som er optegnet på dåbs- eller navneattest eller adoptions dokument på hvidt A4 papir midt på papiret og i original størrelse 
•    Scanningskopi i PDF af samtlige dokumenter som dokumenterer afvigelser i ovenstående på hvidt A4 papir midt på papiret og i original størrelse . 
(Fremgår begge forældre på dåbs- navneattest eller adoptions dokument og er forældremyndigheden efterfølgende tildelt den ene forældre, skal dette dokumenteres ved erklæring/dokument fra statsforvaltningen.)
(Ledere skal kun fremsende pas dokumentation jf. ovenstående)

Der er 2 muligheder for at aflevere dokumenterne:
"Gør det selv løsning": Alle ovenstående dokumenter - i KORREKT A4 papirstørrelse, orginal dokumetstørrelse og PDF format - vedhæftes en mail, som EN samlet PDF fil med filnavn: Fornavn "mellemrum" efternavn og sendes til dokument@FDFonline.dk
I Emnefeltet skrives: Fornavn og efternavn på deltageren - og INTET andet
Billedfiler og alle mulige andre løsninger modtages IKKE. (Dvs. IKKE 4 vedhæftede .pdf filer eller .zip mappe mv.)

"Vi hjælper dig løsning": Er du usikker på ovenstående, medtager du alle ovenstående ORGINALE dokumenter en onsdag i februar mellem kl. 18:00 og 19:00, og henvender dig på kontoret i FDF Huset på Mariendalsvej 17.
Her scanner vi dokumenterne i rigtig rækkefølge og format. Husk at alle 3 pas skal med samtidig. Vi kan ikke hjælpe hvis far kommer en onsdag og mor en anden onsdag. Dokumenterne SKAL være samlet.

Sidste frist er onsdag den 26. februar kl. 21:00
Man har således knap 1 måned til at få dokumenterne på plads, og der ydes ikke udsættelse.
Specielle tilfælde: Er der noget du er tvivl om i forhold til ovenstående, så kontakt ulrik@Friis.biz. Jeg kan og vil løse alt, hvis man er i god tid, hvilket betyder at jeg ikke kan (og vil) gøre noget den 26/2.

På baggrund af de modtagne oplysninger, udarbejder vi:
En fortrolighedserklæring – som skal beholdes
En deltager erklæring – som skal underskrives af forældremyndighedsindehaver(e)
Et Child Travel Permission Letter – som skal underskrives af forældremyndighedsindehaver(e)

Her vil der være tale om "rigtige papirdokumeter", som skal hentes og afleveres i underskrevet stand på kontoret i FDF Huset.
(Kan også sendes i særlige tilfælde)
Nærmere information om dette følger i info-mailen i marts.

Prioritet 2 : Vaccinationer
Vi skal have dokumentation for de vaccinationer vi kræver for at deltage i Tanzaniaturen:
Vi følger Statens Serum Instituts (SSI) anbefalinger for rejser til Tanzania, som er bekræftet af rejsebereauet.
Ved tvivlsspørgsmål bedes man kontakte egen læge.
(Ledere skal have samme vaccinationer, men ikke fremsende dokumentation)

Hepatitis A
Gyldig stivkrampe og difteri
Gul feber

Malaria tabletter
Skal ikke dokumenters. Type mv. skal noteres på den personlige side. Information om hvordan det skal gøres, oplyses i info-mailen i april og maj.

Vi skal før onsdag 27. maj kl. 21:00 have følgende
•    Scanningskopi i PDF format af dokumentation for gyldig Hepatitis A, stivkrampe og difteri samt Gul feber, på hvidt A4 papir midt på papiret og i original størrelse. 
Dokumentationen kan være vaccinationskort og/eller udskrift fra sundhed.dk - dit navn og CPR-nummer skal fremgå at den enkelte vaccinationsdokumentation.

Der er 2 muligheder for at aflevere dokumenterne:
"Gør det selv løsning": Alle ovenstående dokumenter - i KORREKT A4 papirstørrelse, orginal dokumetstørrelse og PDF format - vedhæftes en mail, som EN samlet PDF fil med filnavn: Fornavn "mellemrum" efternavn og sendes til vaccination@FDFonline.dk
I Emnefeltet skrives: Fornavn og efternavn på deltageren - og INTET andet
Billedfiler og alle mulige andre løsninger modtages IKKE.

"Vi hjælper dig løsning": Er du usikker på ovenstående, medtager du alle ovenstående ORIGINALE dokumenter en onsdag mellem kl. 18:00 og 19:00, og henvender dig på kontoret i FDF Huset på Mariendalsvej 17.
Her scanner vi dokumenterne i rigtig rækkefølge og format. Husk at alle dokumenter skal med samtidig. 
Sidste frist er onsdag den 27. maj kl. 21:00
Man har således knap 4 måned til at få vaccinationerne og dokumenterne på plads, og der ydes ikke udsættelse.

Når du sender mail til dokument@FDFonline.dk og vaccination@FDFonline.dk modtager du et autosvar om at vi har modtaget din mail. Det er ikke en kvittering på, at det du har fremsendt, er korret!
Ca. en gang om ugen gennemgår jeg modtagene dokumenter på de to mailadresser. Er alt i orden, vil du på FDFonline (når du er logget ind) under "Mit Overblik" kunne se at du er tilmeldt "rejsedokumenter modtaget" og Vaccinationsdokumenter modtaget", når alt er OK. Er der fejl, skriver jeg til dig.

Diæter/allergier:
Vi har mulighed for at tage specielle hensyn hvis der er specielle fødevarer du ikke kan tåle. Vi tager ikke hensyn til almindelig kræsenhed og fravalg af fødevare af religiøse, politiske eller idealistiske grunde. Det betyder at vi kan kræve et hensyn lægeligt dokumenteret! Det skal angives med præcise informationer under bemærkninger på brugerprofilen senest den 1. april 2020
Teksten bedes skrevet på engelsk.

Visum:
I info-mailen i marts følger information om hvordan man skal søge e-visa.
Da det SKAL gøres med specifikke data, skal man IKKE gøre noget før den præcise vejledning er lavet.

Turens informationer finder du på FDFonline.dk/tanzania