GDPR

GDPR- rapport
Samlet fortegnelse for FDF F5 Mariendal
Senest opdateret: 13/02/2019
Dataansvarlig
FDF F5 Mariendal
Mariendalsvej 17
2000 Frederiksberg
Kontaktperson
Annette Hartmann & Ulrik Friis
support@FDFonline.dk
www.FDFonline.dk

Procesbeskrivelser
 
Administration
 
Bogføring
Formålet er at kunne imødekomme og påvise overholdelse af bogføringsloven, og det vurderes derfor, at behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, jf. artikel 6, stk. 1, litra c).
Aktiviteten indebærer behandling af artikel 6-oplysninger, herunder kontaktoplysninger, CPR-nummer og bankoplysninger om medlemmer og ledere. Oplysningerne er indsamlet fra både de registrerede og andre.
Oplysningerne slettes 5 år efter endt regnskabsår.
Ekstern Databehandler
Aktiviteten håndteres med ekstern bistand. Der er indgået datahandleraftaler med den eksterne part e-conomic.dk
 
Kontingentopkrævning
Formålet er at kunne imødekomme og påvise overholdelse af bogføringsloven, og det vurderes derfor, at behandlingen er nødvendig for, at overholde en retlig forpligtelse, jf. artikel 6, stk. 1, litra c).
Aktiviteten indebærer behandling af artikel 6-oplysninger, herunder kontaktoplysninger om medlemmer og ledere.
Oplysningerne er indsamlet fra de registrerede.
Oplysningerne slettes 5 år efter endt regnskabsår.
Ekstern Databehandler
Aktiviteten håndteres med ekstern bistand. Der er indgået datahandleraftaler med den eksterne part Wannafind.dk og fortrolighedserklæring med Vertikal.dk
Videregivelse
Oplysningerne videregives hvert år til Frederiksberg kommune som en del af folkeoplysningsloven og søgning af tilskud.
 
Revision
Formålet er at kunne imødekomme og påvise overholdelse af retningslienjer for modtagelse af kommunale tilskud, og det vurderes derfor, at behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, jf. artikel 6, stk. 1, litra c).
Aktiviteten indebærer behandling af artikel 6-oplysninger, herunder bankoplysninger og kontaktoplysninger på samarbejdsparterne, kreditorer, debitorer, leverandører, kunder, medlemmer og ledere.
Oplysningerne er indsamlet fra de registrerede.
Oplysningerne slettes 5 år efter gennemført revision.
Videregivelse
Oplysningerne videregives til Skovdal Bogføring, Revisionsfirmaet Albrechtsen, Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF samt Frederiskberg kommune.
Ekstern Databehandler
Aktiviteten håndteres med ekstern bistand. Der er indgået datahandleraftaler med de eksterne parter e-conomic.dk & Wannafind.dk og fortrolighedserklæring med Vertikal.dk
 
HR
Registrering af ledere og indhentelse af børneattest
Formålet er at kunne komme i kontakt med ledere i kredsen samt sikre indhentelse af børneattest. Kredsen har i henhold til den danske lovgivning samt FDFs vedtægter pligt til at indhente børneattester for alle ledere, der har direkte kontakt til børn under 15 år, og det vurderes derfor, at de registrerede har givet udtrykkeligt samtykke til behandlingen, jf. artikel 9, stk. 2, litra a).
Aktiviteten indebærer behandling af artikel 6-oplysninger, herunder kontaktoplysninger, andre oplysninger og CPR-nummer om ledere.
Oplysningerne er indsamlet fra de registrerede.
Aktiviteten indebærer behandling af artikel 10-oplysninger, herunder børneattester om ledere.
Oplysningerne er indsamlet fra de registrerede og andre end de registrerede.
Oplysningerne slettes 3 år efter kalenderåret for udmeldelse, og opdateres hvert 3. år i forbindelse med indhentelse af børneattester.
Ekstern databehandler
Aktiviteten håndteres med ekstern bistand. Der er indgået datahandleraftaler med den eksterne part e-boks.dk

Lejrudlejning: Høbjerg & Hald Sø Lejren
Formålet er at kunne kommunikere med og opkræve betaling fra lejere af Høbjerg og Hald Sø Lejren.Vi registrerer persondata med det formål at kunne yde vores kunder den bedst mulige service. Persondataene er nødvendige for at administrere leje af vores lejre.
Aktiviteten indebærer behandling af artikel 6-oplysninger, herunder kontaktoplysninger og bankoplysninger om lejer
Oplysningerne er indsamlet fra de registrerede.
Oplysningerne slettes 5 år efter endt regnskabsår.
Ekstern Databehandler
Aktiviteten håndteres med ekstern bistand. Der er indgået datahandleraftaler med den eksterne part Wannafind.dk og fortrolighedserklæring med kalendersystem.dk og Vertikal.dk

Ledersamtaler
Formålet er at udvikle organisationen og lederne., og det vurderes derfor, at behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra f).
Aktiviteten indebærer behandling af artikel 6-oplysninger, herunder andre, kontaktoplysninger om ledere.
Oplysningerne er indsamlet fra de registrerede.
Oplysningerne slettes når lederen slutter i kredsen, og opdateres hvert år ved ledersamtalen.
Ekstern databehandler
Aktiviteten håndteres med ekstern bistand. Der er indgået datahandleraftaler med den eksterne part Wannafind.dk

Medlemsvirksomhed
 
Medlemsregistrering
Formålet er at kunne komme i kontakt med medlemmer og det vurderes derfor, at den registrerede har givet udtrykkeligt samtykke til behandlingen, jf. artikel 9, stk. 2, litra a).
Aktiviteten indebærer behandling af artikel 6-oplysninger, herunder kontaktoplysninger og familiære relationer om medlemmer.
Oplysningerne er indsamlet fra de registrerede.
Oplysningerne slettes 5 år efter kalenderåret for udmeldelse.
Aktiviteten indebærer behandling af artikel 9-oplysninger, herunder helbredsoplysninger om medlemmer – oplysninger om astma, allergi og andre helbredsmæssige forhold, der kan have betydning for aktiviteten.
Oplysningerne er indsamlet fra de registrerede.
Oplysningerne slettes umiddelbart efter udmeldelse.
Videregivelse
Artikel 6 plysningerne videregives til Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF.
Ekstern Databehandler
Der er indgået datahandleraftaler med den eksterne part Wannafind.dk, samt aftale om et fælles dataansvar med den eksterne part Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF (Carla) og fortrolighedserklæring med Vertikal.dk.

Revision af medlemsoplysninger og fremmøde
Formålet er at kunne imødekomme og påvise overholdelse af kommunale regler og indberetningspligt til Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, og det vurderes derfor, at behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, jf. artikel 6, stk. 1, litra c).
Aktiviteten indebærer behandling af artikel 6-oplysninger, herunder fremmøderegistrering og kontaktoplysninger på medlemmer og ledere.
Oplysningerne er indsamlet fra de registrerede og andre.
Oplysningerne slettes 5 år efter gennemført revision.
Videregivelse
Oplysningerne videregives til Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF og Frederiksberg kommune.
Ekstern Databehandler
Der er indgået datahandleraftaler med den eksterne part Wannafind.dk, samt aftale om et fælles dataansvar med den eksterne part Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF (Carla) og fortrolighedserklæring med Vertikal.dk
 
Tilmeldinger til ture og aktiviteter
Formålet er modtage betaling og registrere tilmelding til ture og aktiviteter, og det vurderes derfor, at behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra f) samt artikel 9, stk. 2, litra a).
Aktiviteten indebærer behandling af artikel 6-oplysninger, herunder kontaktoplysninger om medlemmer. I specielle tilfælde beder vi om samtykke til at indhente andre oplysninger og CPR-nummer
Oplysningerne er indsamlet fra de registrerede.
Aktiviteten indebærer behandling af artikel 9-oplysninger, herunder helbredsoplysninger om medlemmer – oplysninger om astma, allergi og andre helbredsmæssige forhold, der kan have betydning for aktiviteten.
Oplysningerne er indsamlet fra de registrerede.
Oplysningerne slettes 5 år efter aktiviteten af hensyn til bogføringsloven.
Oplysninger under artikel 9, særligt følsomme oplysninger, slettes umiddelbart efter aktivitetens gennemførelse.
Ekstern Databehandler
Aktiviteten håndteres med ekstern bistand. Der er indgået datahandleraftaler med den eksterne part Wannafind.dk

Klasselister og fremmøderegistrering
Formålet er at kunne ringe til forældre og børn i forbindelse med arbejdet i FDF samt registrere medlemsfremmøde, og det vurderes derfor, at behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra f).
Aktiviteten indebærer behandling af artikel 6-oplysninger, herunder kontaktoplysninger, familiære relationer og andre oplysninger om medlemmer.
Oplysningerne er indsamlet fra de registrerede.
Oplysningerne slettes når medlemmet melder sig ud eller i forbindelse med oprykning hvert år.
Ekstern Databehandler
Aktiviteten håndteres med ekstern bistand. Der er indgået datahandleraftaler med den eksterne part Wannafind.dk og fortrolighedserklæring med Vertikal.dk.
 
PR
Drift af hjemmeside
Formålet er at kunne markedsføre kredsen inkl. lejre mv. og informere om nyheder og arrangementer til de registrerede, der besøger hjemmesiden, og det vurderes derfor, at den registrerede har givet sit samtykke til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a).
Aktiviteten indebærer behandling af artikel 6-oplysninger, herunder browseroplysninger, IP-adresse om medlemmer.
Oplysningerne er indsamlet fra både de registrerede og andre.
Oplysningerne slettes ved virksomhedens ophør.
Ekstern Databehandler
Aktiviteten håndteres med ekstern bistand. Der er indgået datahandleraftaler med den eksterne part Wannafind.dk og fortrolighedserklæring med Kalendersystem.dk og Vertikal.dk
 
Håndtering af sociale medier
Formålet er at kunne markedsføre kredsen og informere om nyheder og arrangementer til de registrerede på de sociale medier, og det vurderes derfor, at behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, jf. artikel 6, stk. 1, litra b).
Aktiviteten indebærer behandling af artikel 6-oplysninger, herunder IP-adresse, browseroplysninger, kontaktoplysninger om, respondenter, ansatte, kunder, eksterne parter generelt.
Oplysningerne er indsamlet fra både de registrerede og andre.
Oplysningerne slettes 3 måneder efter endt databehandling.
Videreanvendelse
Aktiviteten omfatter videreanvendelse af artikel 6-oplysninger, herunder IP-adresse, browseroplysninger, kontaktoplysninger om, respondenter, eksterne parter generelt, ansatte, kunder. Formålet med videreanvendelsen er optimering af SoMe., og det vurderes, at behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra f).
 
It-sikkerheds- og slettepolitik
FDF F5 Mariendal har vedtaget en it-sikkerheds og slettepolitik som et tillæg til privatlivspolitikken. Denne indgår som en del af den samlede fortegnelse. Her beskrives anbefalinger til hvordan man omgås data, der indeholder personoplysninger på kredsens medlemmer. Kredsen forventer, at alle frivillige ledere og bestyrelsesmedlemmer overholder denne politik.
Når der starter nye ledere og bestyrelsesmedlemmer i kredsen, introduceres de derfor til kredsens privatlivspolitik og nedenstående it-sikkerheds- og slettepolitik, der som udgangspunkt årligt gennemgås og opdateres på leder- og bestyrelsesmøder.