Ledelse & bestyrelse

FDF F5 Mariendals daglige ledelse varetages af en kredsledelse, der i samarbejde med kredsens øvrige ledere arbejder med børnearbejdet under ansvar over for kredsens bestyrelse.

Kredsledelsen har det daglige ansvar for at alt fungere som det skal, og det er også til disse to personer man skal henvende sig hvis man har overordnede spørgsmål vedrørende FDF arbejdet. Specifikke spørgsmål til mødeaktiviteter, ture og lejre skal rettes til lederen for de enkelte klasser.

Kredsledelse:

Michael Olesen & Annette Hartmann

FDF F5 Mariendals øverste ledelse, i daglig tale bestyrelsen, er ansvarlig for, at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med FDFs vedtægter og på økonomisk forsvarlig vis. I FDF F5 Mariendal er ansvaret for kredsens ejendomme også underlagt bestyrelsen.

Bestyrelsen vælges løbende for en 2-årig periode på et årsmøde i marts måned (aktuel indkaldelse kan ses her). Vedtægter for Landsforbundet FDF og FDF F5 Mariendal kan ses herunder som PDF filer.

Bestyrelse:

Carsten Heger: Formand (tegningsret)

Michael Olesen: Kredsleder (tegningsret) & Jomsborg repræsentant

Annette Hartmann: Kredsleder

Grethe Falk Spenster Menighedsrepræsentant

Lili Fogde: Lederrepræsentant

Thomas Hartmann: Controller (Kassererfunktionen varetages externt)

Marina Fløjgaard: Forældrerepræsentant

Ulrik Friis:  Ejendomsansvarlig

Steen Petersen: Intern revisor