Kontigent

Kontigent eller medlemsbidrag er noget alle medlemmer skal betale.

Medlemskontigentet gør det muligt at lave alle aktiviteterne til klassemøderne.

Kontigentet opkræves i august/september for en sæson ad gangen. En sæson regnes som 10 måneder, da der i juli, august og december vil være begrænset mødeaktivitet. Ved indmeldelse ydes en samlet rabat på kontigent, FDF-skjorte, medlemsbog samt diverse mærker. Se nærmere under indmeldelse.

Kontigent for 2020/21

10 måneder á 70 kr. ialt 700 kr. som betales i een rate

Kontigent for 2020/21

10 måneder á 70 kr. ialt 700 kr. som betales i een rate

Der ydes 50% søskenderabat på kontigentet fra barn nr. 2, når der betales fuldt kontigent for barn nr. 1. Søskenderabatten gælder ikke i forbindelse med starttilbud og i den periode starttilbudet løber.