Høbjerg: sommerlejr - weekendlejr - hytte til leje - lejr på sjælland

Lejren ligger i Trørød, ca. 20 km. nord for København.

Alle informationer finder du under fanebladene til venstre. 

Lejrens adresse og telefon:

Høbjerg
Bakkevej 12 D
Trørød pr.
2950 Vedbæk

I kalenderen til højre kan du se hvornår Høbjerg er ledig. På dette link kommer du direkte videre til online reservation. Bemærk at reservationen først er gyldig når den er bekræftet.

Fremvisning af lejren

Det er desværre ikke muligt at fremvise lejren, men der kan i specielle tilfælde træffes aftale om "kiggeadgang" udefra efter forudgående aftale (kræver adgangskode),  men kun på dage der er helt grønne i kalenderen.

Høbjerg lejes KUN ud efter følgende type brugere:
1. FDF og spejderorganisationer:
FDF, spejder og lignende organisationer, der ønsker at anvende Høbjerg som udflugtsmål, til weekendture, sommerlejr el. lign med de aktiviteter der er tidstypiske og uden særlige restriktioner.

2. Grupper med fokus på natur og friluftsliv:
Udlejning til grupper af børn og/eller unge præciseres således, at udlejning kun kan ske til organiserede grupper af børn og/eller unge, hvilket kan være foreninger, organisationer, institutioner eller skoleklasser, og at sådanne organiserede grupper skal have klart formulerede læringsmål indenfor natur-og friluftsliv.

For gruppe 2 brugere gælder specifikt følgende:
Hovedformålet med anvendelsen af Høbjerg skal være formidling af oplevelser i naturen og viden om natur og miljø i og omkring byen.
I forbindelse med reservation af Høbjerg skal afgives tro & love oplysninger om deltagerantal og indholdet i forhold til natur og friluftliv.
Hvis man er max. 30 personer i alt (børn og voksne), som har reserveret Høbjerg på to efter hinanden følgende datoer, har man mulighed for at overnatte på Høbjerg. (Maks. 2 overnatninger pr. udlejning.)

Høbjerg udlejes ikke til private og kommercielle arrangementer eller til personer/grupper der falder udenfor ovenstående.